re-creatie voor duurzame ontwikkeling

Stichting Huize Aarde is opgericht op 11 november 1992. Aanleiding was de VN Agenda voor de 21e eeuw. De stichting draagt bij aan de transitie naar een duurzame samenleving door:

  1. het vaststellen van gedragspatronen die de niet-duurzame samenleving hebben gecreëerd en handhaven;
  2. het formuleren van nieuwe concepten en definities voor basale begrippen als vooruitgang/ontwikkeling, welzijn, gezondheid, opvoeding, onderwijs, wetenschap, economie, burgerschap, openbaar bestuur (besluitvorming), politiek, wetgeving;
  3. het concretiseren van nieuwe concepten en ze te vertalen naar de praktijk. De website groenegezondheid.nl is een voorbeeld van hoe SHA concepten als groene gezondheidszorg, groene ziekenhuizen, groene farmacie en groene chemie verder uitwerkt en in de praktijk brengt;
  4. introductie van nieuwe methoden voor een integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken, waaronder methoden ter bevordering van maatschappelijke participatie;
  5. stimuleren van communicatie en samenwerking tussen groepen, disciplines en sectoren.

de integrale benadering is de sleutel naar een duurzame samenleving
 

Afb. Frits Ahlefeldt, hikingartist.com

 

Betekenis van gekleurde koppelingen: definitie; meer informatie; bestand ophalen
Sorry, deze website is niet geschikt voor telefoons en tablets :(